ร่วมงานกับไทยมันนี่เมนเตอร์

ร่วมงานกับไทยมันนี่เมนเตอร์

 

 สนใจสมัครงาน กรุณากรอกรายละเอียด เราจะรีบติดต่อกลับโดยเร็ว

                 บริษัทไทยมันนี่เมนเตอร์ จำกัด ให้บริการวางแผนการเงินและสินค้าการเงิน รวมทั้งเป็น agency คัดเลือกบุคลากรและฝึกอบรมพัฒนาที่ปรึกษาการเงินส่วนบุคคล

                  ภาวะความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและต้องปรับตัว การวางแผนการเงินที่เหมาะสม ช่วยให้ปรับตัวได้ง่ายขึ้น เพราะเงินเป็นสิ่งสำคัญในการดำเนินชีวิต เราจึงกำลังมองหาบุคลากรที่เหมาะสม พร้อมที่จะได้รับการพัฒนาเป็นที่ปรึกษาการเงิน โดยการฝึกอบรมเป็นภาคปฏิบัติอย่างเป็นระบบ และเป็นขั้นเป็นตอน

                  เริ่มตั้งแต่ฝึกทักษะการสร้างการตระหนักในการวางแผนการเงิน พาลูกค้าเข้ากระบวนการการวางแผนการเงิน ค้นหาเป้าหมายการเงิน วิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งและทรัพยากรที่มี และร่วมหาเลือกทางในการบรรลุเป้าหมายการเงินร่วมกับผู้รับคำปรึกษา

                 นี่คือ 1 กลไกที่จะพาคนไทยมีความพร้อมการเงินในอนาคต Financial Advisor 1 คน ดูแลคนไทย 100 ครอบครัว

                 บริษัทไทยมันนี่เมนเตอร์ เป็น agency คัดเลือกและพัฒนาบุคลากรที่เหมาะสม เข้าโครงการ FA Prime บริษัท เอไอเอ จำกัด เราต้องการบุคคลากรที่มีคุณสมบัติดังนี้

                 1.  อายุ 28-40 ปี
                 2. ปริญญาตรีขึ้นไป (ทุกสาขาอาชีพ)
                 3. มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 5 ปี
                 4. มีกรอบคิดแบบผู้ประกอบการ
                 5. ผู้ที่กำลังมองหาอาชีพที่ให้ความมั่นคงการเงินในระยะยาว และอิสระ
                 6. มีความสุขในการช่วยเหลือผู้คนให้มีชีวิตที่ดีขึ้น

                 หลังได้รับการคัดเลือกแล้ว จะได้รับการฝึกสร้างทักษะก่อน 2 เดือน ก่อนเข้าโครงการ FA Prime ดังต่อไปนี้

                 1.  วิธีสร้างฐานตลาด
                 2.  Mindset ผู้ประกอบการ
                 3.  การวางแผนการเงินเบื้องต้น
                 4. กระบวนการเข้าพบลูกค้า
                 5. สินค้าบริษัท เอไอเอ จำกัดทั้งหมด ประยุกต์ใช้ในแผนการเงิน

                 หลังจากผ่านเกณฑ์การฝึก 2 เดือนแล้ว จึงจะได้รับการคัดเลือกอีกครั้ง เพื่อเข้าโครงการ FA Prime AIA ได้รับแผนรับรองรายได้ 30,000-150,000 บาท พร้อม ipad และโปรแกรมฝึกอบรมเพื่อเตรียมพร้อมเป็นที่ปรึกษาการเงินมืออาชีพดังนี้

                  1.  วิธีการนำเสนอประโยชน์การทำแผนการเงินให้กับลูกค้า
                  2. ลำดับขั้นตอนการพาลูกค้าเข้าสู่กระบวนการวางแผนการเงิน
                  3. การทำแผนการเงิน
                  4. การติดตามแผนการเงิน
                  5. การขยายตลาด
                  6. การสร้างทีมงานที่ปรึกษาการเงินมืออาชีพ เพื่อสร้างเป็นธุรกิจ