ร่วมงานกับไทยมันนี่เมนเตอร์

ร่วมงานกับไทยมันนี่เมนเตอร์

 

ตำแหน่ง

 

นักวางแผนการเงิน (Financial Planner)

 

รายละเอียดงาน

 

 

1. ติดต่อเข้าพบลูกค้าให้ข้อมูลการจัดการการเงินและการวางแผนการเงินอย่างเป็นระบบมีความสำคัญอย่างไร

2. รวบรวมข้อมูล ความต้องการลูกค้า ทบทวนและวิเคราะห์สถานการณ์การเงินในปัจจุบันของลูกค้า

3. ช่วยลูกค้าค้นหาเป้าหมายการเงินและช่วยลูกค้าวางแผนการเงินตามเป้าหมายที่ลูกค้าต้องการ

4. เขียนแผนการเงินองค์รวม

5. ให้คำแนะนำเครื่องมือทางการเงินที่เหมาะสมตามความต้องการและสถานการณ์ของลูกค้า 

6. ทบทวนแผนการเงินลูกค้าอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. เพศชาย หญิง  อายุไม่เกิน 45 ปี

2. การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป (ไม่จำกัดสาขา) 

3. มีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 8 ปี 

4. ได้รับคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน (Certified Financial PlannerTM,  CFP®) จากสมาคมนักวานแผนการเงินไทย หรือ AFPTTM ที่อยู่ระหว่างสอบขึ้นทะเบียน CFP®

5. ทำงานเต็มเวลา

6. ไม่รับตัวแทนประกันชีวิต

7. ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ จัดระเบียบการทำงานตัวเองได้

8. เรียนรู้และพัฒนาได้

 

หลักสูตรการฝึกอบรม

มีหลักสูตรฝึกอบรมที่เข้มข้นพิเศษ เพื่อให้สามารถทำงานเป็นนักวางแผนการเงินมืออาชีพที่รู้จริงทำงานเป็น

 

รายได้

มีแผนรับรองรายได้ที่มั่นคงและน่าสนใจ มีโอกาสสร้างรายได้ไร้ขีดจำกัดตามศักยภาพของคุณ

 

จำนวน

10 อัตรา 

 


 

 

ตำแหน่ง

 

ที่ปรึกษาการเงิน (Financial Advisor)

 

รายละเอียดงาน

 

 

1. ติดต่อเข้าพบลูกค้าให้ข้อมูลการจัดการการเงินและการวางแผนการเงินอย่างเป็นระบบมีความสำคัญอย่างไร

2. รวบรวมข้อมูล ความต้องการลูกค้า ทบทวนและวิเคราะห์สถานการณ์การเงินในปัจจุบันของลูกค้า

3. ช่วยลูกค้าค้นหาเป้าหมายการเงินและช่วยลูกค้าวางแผนการเงินตามเป้าหมายที่ลูกค้าต้องการ

4. เขียนแผนการเงินลูกค้า

5. ให้คำแนะนำเครื่องมือทางการเงินที่เหมาะสมตามความต้องการและสถานการณ์ของลูกค้า 

6. ทบทวนแผนการเงินลูกค้าอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. เพศชาย หญิง  อายุไม่เกิน 45 ปี

2. การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป (ไม่จำกัดสาขา) 

3. มีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 4 ปี 

4. หากมีใบอนุญาตผู้แนะนำผู้ลงทุนด้านหลักทรัพย์ (Single license/IC license) จะพิจารณาเป็นพิเศษ

5. ทำงานเต็มเวลา

6. ไม่รับตัวแทนประกันชีวิต

7. ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ จัดระเบียบการทำงานตัวเองได้

8. เรียนรู้และพัฒนาได้

 

หลักสูตรการฝึกอบรม

มีหลักสูตรฝึกอบรมที่เข้มข้นพิเศษ เพื่อยกระดับให้เป็นที่ปรึกษาการเงินมืออาชีพอย่างแท้จริง

 

รายได้

มีแผนรับรองรายได้ที่มั่นคงและน่าสนใจ มีโอกาสสร้างรายได้ไร้ขีดจำกัดตามศักยภาพของคุณ

 

จำนวน

10 อัตรา 

 


  

ตำแหน่ง

 

ที่ปรึกษาประกันชีวิต (Insurance Advisor)

 

รายละเอียดงาน

 

 

1. ติดต่อเข้าพบลูกค้า ให้ข้อมูลตรวจสุขภาพการเงิน มีความสำคัญอย่างไร

2. ให้คำแนะนำการเตรียมความพร้อมการเงิน 2 ด้าน คือ การเตรียมเงินสำหรับปัญหาฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้นและการเตรียมเงินสหรับเป้าหมายที่สำคัญในอนาคต

3. เขียนรายงานสรุปความพร้อมการเงินของลูกค้า

4. ให้คำแนะนำเครื่องมือทางการเงินที่เหมาะสมตามความจำเป็นและสถานการณ์ของลูกค้าแต่ละบุคคล

5. ให้คำแนะนำเครื่องมือทางการเงินที่เหมาะสมตามความต้องการและสถานการณ์ของลูกค้า 

6. ทบทวนแผนการเงินลูกค้าอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. เพศชาย หญิง  อายุไม่เกิน 40 ปี

2. การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป (ไม่จำกัดสาขา) 

3. มีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 2 ปี 

4. ทำงานเต็มเวลา

5. ไม่รับตัวแทนประกันชีวิต

6. ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ จัดระเบียบการทำงานตัวเองได้

7. เรียนรู้และพัฒนาได้

 

หลักสูตรการฝึกอบรม

มีหลักสูตรฝึกอบรมที่จะฝึกให้คุณเป็นที่ปรึกษาประกันชีวิตมืออาชีพอย่างแท้จริง

 

รายได้

คอมมิชชั่น โบนัสไตรมาส โบนัสรายปี ตามผลงาน  และมีโอกาสสร้างรายได้ไร้ขีดจำกัดตามศักยภาพของคุณ

 

จำนวน

10 อัตรา 

 

 

 

 

สนใจสมัครงาน กรุณากรอกรายละเอียด เราจะรีบติดต่อกลับโดยเร็ว

แบบฟอร์มติดต่อกลับ