วางแผนการเงินการลงทุน


วางแผนการเงินการลงทุน

 

สำหรับผู้ที่ต้องการทำงานหารายได้ 10 ปี 20 ปี หรือคนที่อยากรู้ว่ามีเงินเท่าไร แบบไหนถึงจะเลือกใช้ชีวิตตามควาฝันได้โดยไม่ต้องกังวลเรื่องเงิน

 

สัมมนานี้มีแนวทางปฏิบัติในกระบวนการวางแผนการเงิน ที่ท่านจะพบหนทางไปสู่อิสรภาพการเงินได้ ด้วยการรู้จักตัวเองก่อนว่า สถานะการเงินเป็นอย่างไร กำลังอยู่ในจุดไหน จากนั้นค้นหาเป้าหมายการเงิน ต้องการจะไปอยู่ในจุดไหน และแนวทางที่จะไปถึงในจุดที่ต้องการได้

 

การเข้าใจตัวเอง รู้ว่าตนเองจะไปที่ไหนชัดเจน และมีแนวทางที่จะไปถึงจุดที่ต้องการได้ จะทำให้เกิดความสงบสุขทางใจ และใช้ชีวิตทุกวันอย่างมีคุณค่า มีความหมาย

 

 

 

สิ่งที่ผู้เข้าสัมมนาจะได้รับ 

 1. เข้าใจสถานการณ์เงินของตนเอง อยู่ในจุดไหน มาถึงจุดนี้ได้อย่างไร
 2. ค้นหาเป้าหมายการเงินที่ support เป้าหมายชีวิต
 3. รู้วิธีควบคุมค่าใช้จ่ายทำให้ลดผลกระทบเป้าหมายการเงิน
 4. เข้าใจกลไกการเป็นหนี้ เพื่อแก้ปัญหาและป้องกันการเข้าสู่วงจรหนี้ที่ควบคุมไม่ได้
 5. เข้าใจความเสี่ยงภัยที่สร้างผลกระทบกับระบบการเงินของตนเองและครอบครัว
 6. วางแผนภาษีได้
 7. วางแผนเกษียณและรู้ว่าแหล่งเงินได้หลังเกษียณมาจากไหนบ้าง
 8. เข้าใจการลงทุนผ่านกองทุนรวม คัดเลือกกองทุนเป็น

 

หัวข้อสัมมนา 

 1. ภาพรวมการวางแผนการเงิน วางแผนการเงินไปเพื่ออะไร
 2. สถานะการเงินปัจจุบันอยู่ในจุดไหน
 3. ค้นหาเป้าหมายการเงิน
 4. กระบวนการควบคุมรายจ่าย
 5. วิธีทำงบประมาณรายรับรายจ่าย จุดเริ่มต้นของการควบคุมรายจ่าย
 6. เตรียมเงินสำรองฉุกเฉินเท่าไร เตรียมอย่างไร ควรเก็บไว้ที่ไหน
 7. วิธีบริหารความเสี่ยงภัย
 8. ดอกเบี้ยและกฎ 72
 9. มูลค่าเงินตามเวลา และวิธีคำนวณมูลค่าเงินตามเวลาใช้เครื่องคิดเลขการเงิน
 10. วิธีบริหารหนี้สิน
 11. วางแผนภาษี
 12. วางแผนเกษียณและค้นหาแหล่งเงินได้หลังเกษียณ
 13. การออมการลงทุน
 14. การลงทุนผ่านกองทุนรวม
 15. วิธีคัดเลือกกองทุนรวม

  

ระยะเวลา:  2 วัน + (หลังอบรม 1 เดือน นัดFollow up ครึ่งวัน)