กองทุนรวม (Mutual Funds/RMF/SSF)

 

กองทุนรวม (Fund)

     กองทุนรวม เป็นการลงทุนผ่านมืออาชีพ โดยกองทุนแต่ละกองจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล

 

     เหมาะสำหรับผู้ที่มีเงินลงทุนน้อย ค่าใช้จ่ายต่ำ หลายกองเริ่มต้นลงทุนที่ 500 บาท บางกองเริ่มต้นลงทุนที่ 1,000 บาท

 

     สำหรับคนที่ไม่มีเวลาศึกษาข้อมูลการลงทุนเชิงลึกหรือมีเวลาลงทุนด้วยต้นเอง

 

      สำหรับผู้ที่ต้องการบริหารภาษี สามารถใช้สิทธิ์ลดหย่อน กองทุนรวม SSF RMF รวมกันสูงสุด 500,000 บาท

      กองทุนรวมมีหลายประเภท จัดตามประเภทของตราสารที่ลงทุนในกองทุนรวม ได้แก่ กองทุนรวมตราสารหนี้, กองทุนรวมตราสารทุน (หุ้น), กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

      เราจะคัดกองทุนรวมแนะนำลูกค้าตามเป้าหมายการเงินในแต่ละด้านตามความเสี่ยงที่ลูกค้ายอมรับได้ และให้เป็นไปตามเป้าหมายการเงินของลูกค้า ใช้กองทุนรวมในการวางแผนภาษี วางแผนการลงทุนเพื่อการเกษียณอายุ และลงทุนเพื่อเป้าหมายเฉพาะ