เกษียณ...เตรียมเงินเท่าไรจึงจะพอ?

 

 

ควรเตรียมเท่าไรก่อนเกษียณจึงจะมีอิสรภาพหลังเกษียณ?

สำรวจแหล่งเงินได้หลังเกษียณมีเตรียมอะไรไว้แล้วบ้าง?