ลงทุนอย่างไรให้ถึงเป้าหมาย?

 

 

1 ล้านแรกสร้างได้ไม่ยาก

ล้านแรกสร้างได้...ล้านต่อไปจะตามมา

 

การออมให้เงินเติบโตเป็น 1 ล้านบาทได้ สิ่งที่ต้องทำความเข้าใจคือ

1. ออมสม่ำเสมอต่อเนื่องลงทุนแบบผลตอบแทนทบต้น

2. หาแหล่งเงินออมลงทุนที่ได้รับผลตอบแทนมากกว่าฝากธนาคาร

3. กฎ 72 ตัวเลขมหัศจรรย์ทำให้รู้ว่า ลงทุนแบบผลตอบแทนทบต้น เงินจะโตเป็น 2 เท่าภายในกี่ปี

 

1. การออมและลงทุนแบบผลตอบแทนทบต้น คือ ผลตอบแทนที่ได้นำไปลงทุนต่อเนื่องจนกว่าจะถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้

 

2. ลงทุนให้ได้ผลตอบแทนสูงกว่าเงินฝากธนาคาร หาได้จากการลงทุนผ่านกองทุนรวมที่มีการลงทุนหุ้นผสมในสัดส่วน 50%-80% โดยมีระยะเวลาการออมลงทุนต่อเนื่อง 5-7 ปีขึ้นไป

 

ตัวอย่าง ระยะเวลาการออมที่ 10 ปี ผลตอบแทน 1% ต้องออมประมาณเดือนละ 8,000 บาท ถ้าผลตอบแทน 6% ออมเดือนประมาณละ 6,100 บาท

 

ถ้าเราเลือกออมที่ผลตอบแทนเฉลี่ย 6% ต่อปี ระยะเวลา 10 ปี ใส่เงินออม 120 เดือน ๆ ละ ครั้ง เดือนละ 6,100 บาท จะได้รับ 1,000,000 บาทแรกในปีที่ 10

 

สร้าง      1      ล้านบาทแรก

อัตราผลตอบแทน

1%

2%

4%

6%

ระยะเวลา

ออม (ครั้ง)

จำนวนเงินออม/ลงทุน ต่อเดือน

5

60

16,260

15,861

15,083

14,333

10

120

7,927

7,535

6,791

6,102

15

180

5,152

4,768

4,064

3,439

 

3. กฎ 72

      กฎ 72 คือตัวเลขที่บอกว่า การลงทุนผลตอบแทนทบต้น เงินจะโตเป็นสองเท่าในกี่ปี เช่น ผลตอบแทนเฉลี่ย 6% เงินต้นจะโตเป็น 2 เท่าใน 12 ปี เช่น เงินต้น 1 ล้านบาท ลงทุนที่ผลตอบแทนทบต้น เฉลี่ยปีละ 6% เงินจะกลายเป็น 2 ล้านใน 12 ปี

  • จากข้อ 2 ใน 10 ปีแรกเราได้ล้านแรก และ 1 ล้านบาทในการออมลงทุนถึงปีที่ 10 จะกลายเป็น 2 ล้านในปีที่ 22
  • มีการออมเพิ่มต่อเนื่องเดือนละ 6,100 บาทตั้งแต่ปีที่ 11-22 มีเงินออมลงทุนเพิ่มอีกประมาณ 1,282,000 บาท

 

เพราะฉะนั้น การออมลงทุนที่ผลตอบแทนเฉลี่ย 6% ต่อปี ลงทุนเดือนละ 6,100 บาท จะกลายเป็นเงินประมาณ 3,282,000 บาท ในระยะเวลา 22 ปี

 

ถ้ามีเงินต้น 5 ล้านบาท ลงทุนที่ผลตอบแทนทบต้น 6% ต่อปี จะกลายเป็นเงิน 10 ล้านบาทภายใน 12 ปี