พลังดอกเบี้ยทบต้น

พลังดอกเบี้ยทบต้น

 

     

“The most powerful force in the universe is compound interest.”

พลังที่ทรงพลังมากที่สุดในจักรวาลคือพลังดอกเบี้ยทบต้น

กล่าวโดย “อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์”

 

          ดอกเบี้ยทบต้นคือ ดอกเบี้ยที่คิดจากเงินต้นบวกดอกเบี้ยและรวมดอกเบี้ยกับเงินต้นคำนวณในรอบถัดไปเรื่อย ๆ

เงินต้น 1,000,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 10% คำนวณเปรียบเทียบไม่ทบต้นและทบต้นเป็นระยะเวลา 20 ปี จำนวนเงินต่างกันมากกว่า 1 เท่า

 


       

           เปรียบเทียบแล้วจะเห็นได้ชัดเจน การคำนวณดอกเบี้ยชั้นเดียวกับดอกเบี้ยทบต้นต่างกันมาก การออมได้อัตราดอกเบี้ยทบต้น จะช่วยผ่อนแรงการออมให้เราถึงเป้าหมายง่ายดายขึ้น