เกี่ยวกับไทยมันนี่เมนเตอร์

เกี่ยวกับไทยมันนี่เมนเตอร์

 

เราเป็นกลุ่มคนที่หมกมุ่นเกี่ยวกับเรื่อง เงิน เงิน

เพราะเรารู้ว่าเงินสำคัญ

ให้รู้เท่าทันเรื่องเงิน และสร้างความมั่งคั่งร่ำรวยอย่างยั่งยืน

เกิดความสงบสุขทางใจในชีวิตที่วุ่นวาย

  

 

วิสัยทัศน์

 

วันหนึ่งในอนาคต คนไทยจะมีทักษะการเงิน ที่นำไปสู่อิสรภาพการเงินอย่างแท้จริง

Transform Financial Skills.

 

พันธกิจ

 

 

พันธกิจจุดประกายให้ผู้คนตระหนักรู้ หันมาจัดการการเงินให้เกิดความชัดเจนสถานการณ์ปัจจุบันที่เป็นอยู่ ได้เห็นเป้าหมาย และวิธีการชัดเจนอย่างเป็นขั้นเป็นตอน มีมาตรฐานการครองชีพที่มั่นคงปลอดภัย พาผู้คนเข้าถึงศักยภาพภายใน สนับสนุนให้เกิดอาชีพจากศักยภาพภายใน ที่เติมเต็มจิตวิญญาณให้ไปสู่อิสรภาพได้อย่างแท้จริง

 

ค่านิยม

การเงินเรียบง่าย ชัดเจน สบายใจ อยู่ในการใช้ชีวิต